مختصرنظم07-8-2011
سنڌ جي وحدت تي
تو ضرب ھنئي آ
لطيف جي روضي مان
آيتن بجائي
سڏڪن جو آواز آيو آ‬

No comments: