نَيون اُميدون کڻي آيو ، نئون سال نفرتون- بغضَ، ڪيون دفن اڄُ- اَمنَ جو پيغام کڻي آيو ، نئون سال شاعري۔ذوالفقاربھڻنَيون اُميدون کڻي آيو ، نئون سال
نفرتون- بغضَ، ڪيون دفن اڄُ-
اَمنَ جو پيغام کڻي آيو ، نئون سال


 شاعري۔ذوالفقاربھڻ 


No comments: