وري ڪو ٻالڪپڻو موٽي اچي وڏا ســور سھڻ،آ وڏو ٿــيڻ ذوالفقاربھڻ

وري ڪو ٻالڪپڻو موٽي اچي
وڏا ســور سھڻ،آ وڏو ٿــيڻ
ذوالفقاربھڻ
 
 

No comments: