نفرتن نقصان ڏنو آ،
اچو ته پيار پکيڙيون
سنسار ٿئي سکيو
جھالت سان جھيڙيون